Europska unija

Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Odluka o poništenju

OBAVIJEST O NABAVI - datum objave 27.07.2017

Obavijest o nabavi
Poziv s dokumentacijom za nadmetanje
Nacrt ugovora o nabavi

Naziv projekta: NETDOMENA - Razvojem do konkurentnosti


Korisnik projekta: NETDOMENA d.o.o. za pružanje usluga, Lošinjska 6, 53270 Senj

O projektu

Ovim projektom prijavitelj želi unaprijediti svoje poslovanje ulaganje u informacijske i komunikacijske tehnologije s ciljem povećanja efikasnosti i konkurentnosti poslovanja na domaćem i međunarodnom tržištu te zadržava ja postojećih i stvaranja novih radnih mjesta.

U sklopu projekta provest će se sljedeće aktivnosti:

 1. 1. Razvoj kapaciteta za konkurentno poslovanje
  1. Izrada specifičnog softvera
  2. Nabava standardnog softvera za unaprjeđenje odnosa s klijentima
  3. Obuka zaposlenika za korištenje novog sustav
 2. Promidžba i vidljivost
  1. Grafičke usluge
 3. Upravljanje projektom i administracija
  1. Vođenje projekta i administracija
  2. Priprema i provođenje postupaka nabave
  3. Financijska revizija projekta

Ciljevi i rezultati projekta

Opći cilj projekta je unapređenje ekonomske uspješnosti malog i srednjeg poduzetništva u područjima s razvojnim posebnostima Hrvatske. Ovaj projekt će omogućiti uspješno i održivo poslovanje Netdomene d.o.o. u Senju kroz povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća, što će u konačnici doprinijeti i razvoju malog i srednjeg poduzetništva u područjima s razvojnim posebnostima Hrvatske. Ovim projektom se potiče i razvoj informacijskog društva u Hrvatskoj.

Specifični cilj ovog projekta je povećanje konkurentnosti i učinkovitosti Netdomene d.o.o. na nacionalnom i međunarodnom tržištu uz zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, uvođenjem novih IKT sustava, što će omogućiti optimiziranje poslovnih procesa, integriranje poslovnih funkcija, učinkovitu organizaciju tijeka rada i poboljšanje interakcije s klijentima.

Očekivani rezultati projekta

 1. Povećani prihod od prodaje za 65% u 2019. godini u odnosu na 2015. godinu
 2. Sačuvano 2 radna mjesta
 3. 2 nova radna mjesta u 2019. godini

Vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta iznosi 340.000,00 kuna. Projekt sufinancira Europska unija iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu 306.000,00 kuna, odnosno 90% ukupne vrijednosti projekta.

Razdoblje provedbe projekta

Razdoblje provedbe projekta je od 15.01.2017. do 15.09.2017. godine.

Kontakt osoba za više informacija

Voditelj projekta je Josip Šojat, direktor Netdomene d.o.o.

Kontakt:

info@netdomena.hr


www.strukturnifondovi.hr


www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost NETDOMENE d.o.o. za pružanje usluga